Privacybeleid Coachingspraktijk Marieke van Lenthe

 

Privacy

Leefstijl- en wandelcoach Marieke van Lenthe is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van jou, wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Raadpleeg voor verdere informatie de privacyverklaring van Marieke van Lenthe.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Leefstijl- en wandelcoach Marieke van Lenthe eigenaar van Coachingspraktijk Marieke van Lenthe gevestigd te Schuinesloot

Waarom ik jouw gegevens bewaar?
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer ) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samengaan als leefstijl- en wandelcoach en cliënt van Marieke van Lenthe leefstijl- en wandelcoach.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd om met mij samen te werken. Zie je er na een kennismakingsgesprek van af dan is dat oké́. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens:
Mocht je ja zeggen op jouw persoonlijke voorstel en gaan samenwerken met mij (in het geval van coaching ) dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. (Bijvoorbeeld een vragenlijst / anamnese). Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef aan derden, dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging

Bij de wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger of per mail bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord. Mijn site www.mariekevanlenthe.nl is een etalage alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben, ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens. Ik gebruik hiervoor zover ik weet geen cookies.

Niet digitale gegevens:

Ik schrijf vaak ook iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakt of wat ik van jou krijg. Ik bewaar dat veilig in een afgesloten kast. Alleen ik weet wat de code is. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan. Ik deel mijn facturen, inkomsten en uitgaven met mijn boekhouder.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag mij hierover altijd aanspreken.

Marieke van Lenthe

Schuineslootweg 51

Tel. 0627210452 email: info@mariekevanlenthe.nl  www.mariekevanlenthe.nl